Sansar News

मुक्तक

भित्र-बाहिर दुख्ने अचेल घाउ नक्कली

भित्र-बाहिर दुख्ने अचेल घाउ नक्कली

१.  सेवा, वस्तु, बजारको भाउ नक्कली, भित्र-बाहिर दुख्ने अचेल घाउ नक्कली, कस्को माया देखावटी, कस्को माया खाँटी- संगै बसी हिसाव…